Minőség, megbízhatóság, megújulás

  Bemutatkozás

  A Vivber Kft. bicskei telephelyén fémszerkezetek gyártásával, kábelkötegek-kábelkorbácsok gyártásával, fémfelület kezeléssel, és elektromos kapcsoló szekrények szerelésével foglalkozik. A telephelyen gyártósor, iroda és szociális épület található, kiegészülve egy festőüzemmel, valamint két logisztikai csarnokkal.

  A magas minőségi elvárásokat teljesítve évtizedek óta célpiac a vasúti szektor, a kibocsátott termékek nagy része az EU országaiba kerül exportálásra. A beszállítói lánc szintén minősített partnerből áll üzletáganként, amely biztosítja a minőséget a szolgáltatások és termékek magas színvonalához.

  Vállalat csoport 

  A VIV Csoportot alkotó vállalkozások biztos gazdasági háttere, műszaki és szakmai felkészültsége és tapasztalatai, kiegészülve a bicskei gyár kapacitásával alkalmas és biztos partner a legkülönbözőbb építőipari, ipari valamint áramszolgáltatói projektek akár kulcsrakész megvalósítására generálkivitelezőként és fővállalkozóként, kivitelezőként egyaránt.

  A VIV Csoport fővállalkozási, generál kivitelezési, tervezési, gyártási, kivitelezési és karbantartási tevékenységet folytat Magyarországon és az Európai Unió országaiban az ipar, energetika, épületinstalláció területén, valamint speciális felkészültséget és tapasztalatokat is igénylő projektek megvalósításában vesz részt, mint a repülőterek, katonai létesítmények és a városi tömegközlekedés.

  A projektek megvalósítása során vállalkozunk a tervezési feladatok elvégzésére is, legyen szó akár szaktanácsadásról, koncepció­, engedélyezési­ vagy kiviteli terv elkészítéséről.

  Megbízóink elvárásaihoz igazodva vállaljuk a megvalósított rendszerek és létesítmények karbantartását és üzemeltetését is.

  Vállalati kultúra

  A VIVBER Kft. vezetése jelen integrált politika bevezetésével kötelezettséget vállal arra, hogy hatékony rendszert dolgoz ki, vezet be és tart életben. Dolgozói a folyamatok figyelésével, javaslataikkal, gazdaságos és szakmailag megalapozott munkájukkal segítik elő a vevők részére a magas színvonalú termékeket, szolgáltatást.

  Ennek érdekében dolgozóink támogatásával kinyilvánítjuk:

  - a környezetvédelemi teljesítményünk fokozása, valamint a környezetet terhelő folyamataink kézbentartásával irányítjuk tevékenységeinket;

  - a vonatkozó vállalatirányítási, környezetvédelmi, munkavédelmi, energiateljesítménnyel, energiafogyasztással kapcsolatos jogszabályok, illetve határozatok, valamint a cégünk által vállalt egyéb kötelezettségek követelményeit teljesítjük;

  - elkötelezettek vagyunk a követelmények teljesítése, a környezetszennyezés megelőzésére, a sérülések és egészségkárosodások megelőzésére, az energiahatékonyságra, valamint az irányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztésére;

  - dolgozóink a minőség és a környezetvédelem, a munkavédelem, valamint az energiatakarékosság iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással fokozzuk, tevékenységeiket tudatosítjuk. Politikánkat minden dolgozónkkal ismertetjük;

  - folyamatosan vezetői értekezleten áttekintve figyelemmel kísérjük szervezetünk irányítási rendszerének működését, környezetvédelmi teljesítményét, munkavédelmi helyzetét, meghatározzuk az energiacélokat, előirányzatokat és ahol kell, megtesszük a szükséges módosító intézkedéseket;

  - alvállalkozóinkat és beszállítóinkat képzésük segítésével, munkájuk rendszeres értékelésével, és tájékoztatásukkal ösztönözzük az irányelveink követésére, illetve kiemelt figyelmet fordítunk a beszerzési és beruházási folyamataink során az energetikai szempontoknak, támogatjuk az energia – hatékony termékek, szolgáltatások beszerzését.

  - minőségi, környezet-, munkavédelmi és energiacélokat tűzünk ki magunk elé, és rendszeres ellenőrzések segítségével győződik meg betartásáról és hatékonyságáról.

  Történet

  VIV Csoport

  1963-ban négy már önállóan is jól dolgozó cég összevonásával jött létre a Villanyszerelőipari Vállalat a VIV. Az összevonás célja a magasabb műszaki színvonal megteremtése, a termelés gazdaságosságának javítása, volt, a következő elvek figyelembe vételével: a létesítmények kivitelezési idejének csökkentése, a minőség javítása és a technológiai fegyelem betartása. A VIV tevékenysége kiterjedt az ipari létesítmények villamoshálózatai, kommunális épületek komplett villamos berendezései, légvezetéki hálózatok, valamint, kábelhálózatok megvalósítására. Ezen cég vezetői, műszaki, gazdasági és fizikai dolgozói  alakították meg cégeiket, annak érdekében, hogy az ország területét lefedve színvonalas szolgáltatást nyújtson a villamos szerelőiparban.

  VIVBER Kft.

  A VIVBER Kft.-t szakmai elődje a Villanyszerelőipari Vállalat 1963-ban hozta létre, mint gyártóbázisát, villamos kapcsoló-berendezések gyártására és forgalmazására. 1996 decemberében ebből a gyártóbázisból kiválva -villamos mezős berendezések és villamos elosztószekrények gyártására- alakult meg a VIVBER Kft. Bicskén.

  Cégünk rövid időn belül - átvéve a régi cég teljes választékát és munkatársainak jelentős részét alkalmazó gyártó bázissá alakult.

  1998-ban épült fel - Bicskén a Tatai úton – a cég új telephelyeként a gyártó, iroda és szociális épület, amely később a fejlesztések eredményeként kiegészült két logisztikai csarnokkal és 2006-ban egy festőüzemmel.

  Tevékenységünket négy önálló, egyúttal szükségszerűen együttműködő üzletágban szervezve folytatjuk, a villamos berendezés gyártó, fémszerkezet gyártó, kábelkonfekcionálást és felületkezelést végző üzletágakban. Termékeinek nagy részét az EU legfejlettebb országaiba exportáljuk.

   

  Szakterületek

  Mely iparágak számára szállítunk be:

  A Vivber Kft. Bicskén található, amely az elektromos kapcsoló szekrények szerelésével és forgalmazásával, fémszerkezetek gyártásával, felületkezeléssel és kábelkötegek gyártásával foglalkozik, amely eszközöket a legmagasabb technológiai színvonalat alkalmazó berendezésekkel állít elő.